KURUMSAL

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Buhar Tesisatları, Gaz Hatları, Endüstriyel ve Genel Havalandırma Sistemleri, Yangın Koruma Sistemleri, Isıtma Sistemleri, Soğutma Sistemleri, Yangın Söndürme ve Koruma Sistemleri, Sıhhi Tesisatlar, Mekanik Tesisat Projeleri ve Taahhütleri konularında faaliyet gösteren firmamız, Çevre Yönetim Sistemi’ni en üst düzeye ulaştırabilmek için aşağıdaki hususlar doğrultusunda politikasını belirlemiştir.

  • Çevresel kirlenmeyi önleme,
  • Çevre ile ilgili yükümlü olduğu yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uyum,
  • Önleyici bir yaklaşımla, çevresel riskleri ortadan kaldırma ya da kabul edilebilir seviyelere indirme,
  • Etkin kaynak kullanımı ile enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirme,
  • Sürekli iyileştirme, geliştirme.